ART Rasvjeta - Poslovnica 1
Ozaljska 73 HR-10000 Zagreb
tel: +385 1 3697 901
fax: +385 1 3697 902

Radno vrijeme:
Ponedjeljak - Petak: 08 - 20 h
Subota: 08 - 15 h
Nedjeljom i praznikom ne radimo

E-mail: ozaljska@art-rasvjeta.hr

ART Rasvjeta - Poslovnica 2
Tratinska 37 HR-10000 Zagreb
tel: +385 1 3094 110


Radno vrijeme:
Ponedjeljak - Petak: 09 - 20 h
Subota: 09 - 14 h
Nedjeljom i praznikom ne radimo.E-mail: tratinska@art-rasvjeta.hr

 

ART Rasvjeta - Poslovnica 3
Savska 94 HR-10000 Zagreb
tel: +385 1 6176 688


Radno vrijeme:
Ponedjeljak - Petak: 09 - 20 h
Subota: 09 - 14 h
Nedjeljom i praznikom ne radimo

 

E-mail: savska@art-rasvjeta.hr

ART Rasvjeta - Poslovnica 4
Maksimirska 79 HR-10000 Zagreb
tel: +385 1 7787 907


Radno vrijeme:
Ponedjeljak - Petak: 09 - 20 h
Subota: 09 - 14 h
Nedjeljom i praznikom ne radimo

E-mail: maksimirska@art-rasvjeta.hr

 

Naziv tvrtke: Art-rasvjeta d.o.o.
Sjedište tvrtke: Ozaljska 73, 10 000 Zagreb
MB: 1430122 OIB 71466404224
Poslovna banka: br.računa HR432360000-1101358839, Zagrebačka banka
PDV ID/VAT ID HR71466404224
Upisana u registar Trgovačkog suda u Zagrebu:      MBS 080277441
Temeljni kapital (uplaćen u cijelosti): 20.000,00 kn

 

UPUTE ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

 

Računanje roka za jednostrani raskid ugovora:

 

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

 

Rok za jednostrani raskid ugovora, teče od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed. Ako ste jednom narudžbom naručili više komada ili više pošiljki, rok za jednostrani raskid počinje teći od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe. Ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni period, rok za jednostrani raskid ugovora, započinje teći od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju Vi odredite, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe.

 

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora koji možete pruzeti ovdje.

 

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora možete ispuniti i elektronički i poslati nama na adresu info@art-rasvjeta.hr. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

 

 

Povrat uplaćenog iznosa, povrat robe i troškovi povrata robe:

 

U slučaju raskida ugovora svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

 

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, robu ste nam dužni vratiti ili predati bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.

 

Smatra se da ste na vrijeme izvršili svoju obvezu povrata robe, ako nam prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu.

 

Izravne troškove povrata robe snosite sami.

 

Povrat plaćenog iznosa, izvršit ćemo vam nakon što nam roba bude vraćena.

 

Posebno napominjemo da ste odgovorni za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

 

Pravo na jednostrani raskid ugovora isključeno je u slučajevima propisanima Zakonom o zaštiti potrošača. Daljnje informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći na ovom linku: Zakon o zaštiti potrošača

 

 

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača (Narovne novine br. 41/14) obavještavamo potrošače da prigovor mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu:

Art Rasvjeta d.o.o.,
Ozaljska 73,
10 000 Zagreb

 

ili na:

e-poštu: info@art-rasvjeta.hr
fax: 01 3697-902

 

Molimo Vas da prilikom podnošenja prigovora osigurate slijedeće podatke o potrošaću:

- ime i prezime
- adresa za dostavu odgovora

 

 
 
 

* Sva polja su obavezna

* Popunjavanjem ovog upita suglasan/na sam s obradom mojih osobnih podataka (ime i prezime, e-mail, broj telefona) u svrhu upita.